Zmienimy życie

10 mln Polaków

Narodowa mobilizacja!

Naszą ambicją jest objęcie innowacyjnymi usługami profilaktyki zdrowotnej co najmniej 25 proc. populacji, która świadomie zacznie zarządzać swoim zdrowiem.

10 mln Polaków będzie miało szansę na dłuższe życie w dobrej kondycji zdrowotnej i fizycznej.

Zarówno dzieci, jak i osoby aktywne zawodowo oraz seniorzy otrzymają unikalną szansę na włączenie się do Projektu, w którym nagradzani będą za realizację celów zdrowotnych na każdym etapie ich życia.

Koalicja na rzecz zdrowia

Zdrowe społeczeństwo to zdrowy kraj i zdrowa gospodarka.

Człowiek potrzebuje mądrego wsparcia w procesie dbałości o zdrowie. Poza nim samym, największymi beneficjentami dobrego stanu zdrowia są pracodawcy i struktury państwa. To rodzi konieczność zawiązania koalicji na rzecz zdrowia, która zbuduje nowy mechanizm zachęcający Polaków do dbania o zdrowie przez całe życie.